OPLETAL, Prokop. Duplexer pro pásmo 5,6 GHz [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21099. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO