MATULOVÁ, Lucie. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/211. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO