NEDĚLKA, Pavel. Deformační a napjatostní analýza nárazníkové částí automobilu při rázovém zatěžování [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO