KAPOUNOVÁ, Radka. Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem v okrese Hodonín [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21126. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.
Uložit do Citace PRO