OKROUHLÝ, Petr. Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Havířově [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21136. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Alena Superatová.
Uložit do Citace PRO