AMBROŽOVÁ, Andrea. Statistická analýza ekonomických rizikových faktorů organizace [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21138. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.
Uložit do Citace PRO