KERNDL, Tomáš. Strategie zavedení elektronického obchodu na trh [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21153. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO