UHROVÁ, Pavlína. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21160. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO