KRUPAŘ, Petr. Posouzení rozdílů mezi cenou nabídkovou a cenou zjištěnou podle oceňovacího předpisu u bytů v Karlových Varech [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Urbánek.
Uložit do Citace PRO