PROCHÁZKA, Pavel. Analýza vlivu zateplení na cenu bytového domu v Třebíči [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeňka Tesařová.
Uložit do Citace PRO