POLÁCHOVÁ, Jana. Návrh optimalizace administrativy přijatých faktur [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2120. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Daniel Kába.
Uložit do Citace PRO