ŠTANTEJSKÝ, Milan. Posouzení vhodnosti vybraných metod ocenění rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí s důrazem na občanskou vybavenost [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO