AL-ANQARI, Mhannad. Možnosti přenosu signalizace SS7 přes IP síť s využitím ústředny YATE [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21203. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Šilhavý.

Uložit do Citace PRO