POKORNÝ, David. Návrh workflow ve stavební firmě [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO