STRÁNSKÝ, David. Analýza a návrh elektronického obchodu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.

Uložit do Citace PRO