HOŘELKA, Michal. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě ve Zlíně způsobenou sesuvem půdy [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21365. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.
Uložit do Citace PRO