LÍBEZNÝ, Lukáš. Marketingová strategie v odvětví prodeje drahých kovů se zaměřením na investiční zlato a stříbro v České republice [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21366. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.

Uložit do Citace PRO