CHÁRA, Tomáš. Impregnace korozivzdorných ocelí pro podmínky záoceánských plaveb [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Martin Zmrzlý.
Uložit do Citace PRO