DORAZILOVÁ, Iva. Zhodnocení hospodaření obce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21441. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO