DANĚK, Michal. Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21461. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Hanák.

Uložit do Citace PRO