EGNEROVÁ, Kateřina. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO