BOHUTÍNSKÝ, Jaroslav. Řídicí a signalizační jednotka pro sportovní utkání [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Kolouch.
Uložit do Citace PRO