SUK, Tomáš. Podnikatelský plán pro založení Café baru Galerie [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21574. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO