MIKULA, Vladimír. Aplikace LED pro signalizační a osvětlovací účely v dopravě [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.

Uložit do Citace PRO