POUCHLÝ, Václav. Slinování pokročilých keramických materiálů s využitím vysokoteplotní dilatometrie [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2162. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Maca.
Uložit do Citace PRO