HOLÁSKOVÁ, Romana. Návrh řešení důchodového zabezpečení v České republice [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2167. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO