JURSA, Adam. Český Těšín - vzkříšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO