KRUŽÍK, Martin. Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO