PÍŠŤKOVÁ, Magdalena. Srovnání výrob těstovin v Evropě a v Asii [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.
Uložit do Citace PRO