FAMFULÍK, Lukáš. Modul pro sledování mobilních objektů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2183. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO