FOLTIS, Aleš. Hluk kuželového soukolí [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO