ŠICNEROVÁ SHAHBAZJAN, Margarit. Návrh modelů správy investičních nemovitostí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO