BĚČÁKOVÁ, Hana. Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO