BUZKOVÁ, Petra. Introspekce [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21950. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.

Uložit do Citace PRO