ROUŠ, Jaroslav. Automat pro výrobu keramických forem pro technologii přesného lití [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2209. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO