FLORIÁN, Michal. Návrh paletizačního manipulátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2210. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Kubela.
Uložit do Citace PRO