HUBÁLEK, Michal. Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2211. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.
Uložit do Citace PRO