FORRÓ, Bálint. Studie využití pomaloběžných větrných turbín pro malé a střední aplikace [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2216. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Zdeněk Procházka.
Uložit do Citace PRO