NOVÁK, Jiří. Návrh uložení hydraulického válce zkušebního zařízení kulových kloubů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/22354. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.
Uložit do Citace PRO