BADIN, Pavel. Systém bezdrátového přenosu dat ze snímače z otočné měřicí stolice [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2247. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce David Skula.
Uložit do Citace PRO