FENDRYCH, Adam. Studium kinetiky samovolného rozpadu ozónu ve vodě [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2249. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaroslav Mega.

Uložit do Citace PRO