SUKOPOVÁ, Martina. Optimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívoz [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2251. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaroslav Mega.
Uložit do Citace PRO