PŮHONÝ, Jan. Návrh speciálního anténního rotátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Kovář.
Uložit do Citace PRO