FRENDLOVSKÁ, Dagmar. Strategie elektronického obchodu firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/22552. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO