PLCHOVÁ, Monika. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Litomyšli a okolí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2259. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO