ŠIMÁK, Marek. Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/22614. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Děkanát fakulty podnikatelské. Vedoucí práce Renáta Myšková.

Uložit do Citace PRO