HOLUBÁŘ, Josef. Specifika a nedostatky smluvních závazkových vztahů v mezinárodní dopravě, stanovení a zajištění podmínek technologie přepravy zboží [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/22619. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kudláček.

Uložit do Citace PRO