POLČÁK, Josef. Analýza povrchů pevných látek pomocí fotoelektronů - počítačové řízení experimentů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2263. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.

Uložit do Citace PRO