BELLEROVÁ, Hana. Rozvoj inverzních úloh vedení tepla se zaměřením na velmi rychlé procesy v mikroskopických měřítcích [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2265. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.

Uložit do Citace PRO