VESELÝ, Jiří. Elektronicky přeladitelný harmonický oscilátor [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2272. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Šotner.
Uložit do Citace PRO